YHTEISÖTAIDE TUOTANTO

Yhteisötaidetuotanto Oulun, Kempeleen ja Muhoksen alueella vuosien 2019 ja 2020 aikana.

 

Yhteisötaidetuotanto

Tuotantoja toteutaan joko yksi budjetiltaan 20 000€ tuotanto, tai kaksi budjetiltaan 10 000€ tuotantoa riippuen hakemuksien sisällöistä ja valinnat tekevän ammattilaisraadin päätöksistä.

 

Aikataulu

Hakuaika 15.2.19 - 15.3.19

Valinnat valmiina 15.4.2019

Toteutus välillä 1.9.2019 - 31.5.2020

 

Teemat

Teosideoiden toivotaan käsittelevän alustavasti jollain tapaa teemoja este ja/tai Itsemääräämisoikeus. Lopulliset teemat ja aiheet voivat määrittyä kohderyhmien kanssa työskentelyn kautta.

 

Kohderyhmät

Teosten ensisijaisina kohderyhminä ovat mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset. ILME järjestää yhteistyökumppanit joiden kautta kohderyhmien edustajat ja heidän kanssaan työskentelevät tahot tavoitetaan.

 

Kriteerit

Etsimme mielenkiintoisella ja monipuolisella tavalla teemaan liittyviä ilmiöitä käsitteleviä teosideoita. Toivomme erityisesti monitaiteellisia, monialaisia ja uusia taiteen esittämisen muotoja sisältäviä teoksia, joissa kuuluu vahvasti mukana olevien osallistujien ja yhteisöjen ääni.

 

Toteutuksen täytyy sisältää julkinen teos (esitys, näyttely, installaatio, konsertti, ympäristö- tai tilataideteos tms.)  Toivomme erityisesti teosideoita joiden lopputuloksen syntyy pysyviä teoksia, kuten ympäristö- tila- multimedia-  tms taideteoksia.

 

Toteutuksessa täytyy osallistaa valittujen kohderyhmien edustajia teoksen aiheiden, materiaalien ja muiden sisältöjen määrittelyssä. Toteutus sisältää kohderyhmien edustajille järjestettyä taidetoimintaa hankkeen yhteistyökumppanitahojen kanssa.

 

Kohderyhmän kanssa toimiessa käytetään tarpeen mukaan työparimallia, jossa toiminnan sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kohderyhmän edustajien kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa.

Toiminnassa noudatetaan seuraavia Kulttuuriosuuskunta ILMEen toiminta-arvoja:

  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Kulttuurisensitiivisyys
  • Yksilöllisyys yksilön vahvuuksien ja heikkouksien huomioonottaminen
  • Avoin Kohtaaminen

 

Alueet

Tuotanto toteutetaan Oulun, Kempeleen ja Muhoksen alueella. Tuotannon aikana järjestetään taidetoimintaa kohderyhmille kaikkien kolmen kunnan alueella. Myös tuotannon taiteellisen toteutuksen täytyy toteutua kaikkien kolmen kunnan alueella, joko kiertävänä tai pysyvänä teoksena. Toteutuksen ei tarvitse olla samanlainen joka kunnan alueella, vaan sen muoto voi määrittyä toteutuspaikan ja osallistujien kanssa tehdyn työskentelyn pohjalta.

Teoksen ja kohderyhmien kanssa tapahtuvaan työskentelyyn liittyvät yksityiskohdat ja suunnitelmat sovitaan tarkemmin kuntien edustajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Tuotantokeskus hoitaa yhteistyön kuntien ja niiden kohderyhmiä edustavien toimijoiden kanssa.

 

Muhos ja Kempele ovat molemmat Oulun naapurikuntia. Muhos sijaitsee n. 35km ja Kempele n. 12km etäisyydellä Oulusta.

https://www.muhos.fi/  https://www.kempele.fi/

 

 

Resurssit

Taiteilijalla tai työryhmällä on käytössään toimintabudjetti (10 000€ - 20 000€ riippuen suunnitelmasta)

Budjetti sisältää:

  • Palkkakustannukset
  • Työnantajakulut
  • Materiaalikulut
  • Matkakulut
  • Majoituksen (tarvittaessa)

 

Tuotantokeskus tarjoaa tiloja teoksen valmistamiseen ja toteuttamiseen ja järjestää yhteistyön kohderyhmien kanssa toimivien tahojen kuten järjestöjen, laitosten, tms. toimijoiden kanssa.

Tuotantokeskus toteuttaa teosten markkinoinnin ja tiedottamisen.

 

Hakulomake

 

Yhteisötaidetuotannon hakulomake

 

Lisätietoja:

Mika Kiviniemi

040-7658 147

mika.kiviniemi(at)kulttuuriosuuskuntailme.fi

 

 

 

 

Kulttuuriosuuskunta ILME

ilme@kulttuuriosuuskuntailme.fi

040 7658 147

Y-Tunnus 2435585-0

 

LASKUTUSOSOITE

Kulttuuriosuuskunta ILME

Aino Granlund

Kulttuuritalo Valve

PL 42

90015 Oulun kaupunki