Uuttamo

 

Uuttamo – Taide ja kulttuuri osaksi Oulun hyvinvointipalveluja

 

Kulttuuriosuuskunta Ilmeen syksyllä 2016 alkava Uuttamo-hanke edistää kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta Oulun alueella tuomalla taidelähtöiset menetelmät osaksi Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten sekä hyvinvoinnin saralla toimivien kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjontaa. Hanke tarjoaa palveluita oululaisille, joille hyvinvointitaiteen menetelmistä on erityistä hyötyä ja joilla on rajalliset mahdollisuudet taide- ja kulttuuripalveluiden saavuttamiseen.

 

Toiminta on suunnattu ensisijaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muista syistä syrjäytymisvaarassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille, vaikeasti työllistyville ja maahanmuuttajille. Uuttamo-hanke toteutetaan yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta ilmeen, Oulun Kaupungin sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Päämääränä on luoda vakiintunut toimintatapa taidelähtöisten palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä ammattitaiteilijoiden, kolmannen sektorin ja Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten kanssa.

 

Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Toiminnan toteuttajina toimivat Kulttuuriosuuskunta Ilmeen jäsenet, joiden osaamisen pohjalla on oman taiteenalansa vankka kokemus, sekä erilaisten pedagogisten ja soveltavien menetelmien koulutusta ja työssä hankittua kokemusta. Hanke toteutetaan OKM:n ja Oulun kaupungin yhteisrahoituksella.

 

Lisätietoja: Kaija Hinkula 0405226822 koordinaattori, Uuttamo-hanke, Kulttuuriosuuskunta Ilme

 

Uuttamon kotisivut

 

 

Kulttuuriosuuskunta ILME, Oulu

ilme@kulttuuriosuuskuntailme.fi

040 7658 147

Y-Tunnus 2435585-0

 

Laskutusosoite

Kulttuuriosuuskunta ILME

Aino Granlund

Kenttätie 12 B 24

90130 Oulu