Vaikuttavaa kulttuuria tasavertaisesti

Vaikuttavaa kulttuuria tasavertaisesti Kulttuuriosuuskunta ILME on monialainen taiteen ammattilaisista koostuva osuuskunta. Osuuskunnan palveluihin kuuluvat monitaiteelliset, osallistavat työpajat, taideopetus, teatteriesitykset ja poikkitaiteelliset teokset. Osuuskunnalle on tärkeää hyvinvointia tuottavan taiteen kehittäminen ja esille nostaminen, esimerkiksi sosiaalialan laitoksissa. ILME ei vain sovella taidemenetelmiä yhteistyössä sosiaalialan työntekijöiden kanssa vaan tekee ylpeästi yhteisötaidetta, joka on kaikille avointa ja yhtä todelliseksi tekevää kuin muukin taide.

Jäsenilleen osuuskunta tarjoaa mm. luovan yhteisön, verkostoja ja koulutusta, sekä apua oman
ammattitaidon ja teosten markkinoinnissa.

Osuuskunta suunnittelee ja toteuttaa erilaisia hankkeita ja tuotteita ja on aina valmis avoimeen monialaiseen yhteistyöhön kaikkien toimijoiden kanssa.

Osuuskunnalta voi tilata esityksiä, teoksia, koulutuksia ja erilaisia räätälöityjä työpajoja. Työpajat voivat olla esimerkiksi koulukiusaamista käsittelevää prosessidraamaa kouluikäisille, työilmapiirin kehittämiseen tähtäävää soveltavan draaman työpajatoimintaa, tai virkistystoimintaa vanhuksille. Pajojen toteuttajilla on pohjalla oman taiteenalansa vankka kokemus, sekä erilaisten pedagogisten ja soveltavien menetelmien koulutusta ja työssä hankittua kokemusta. Osuuskunta myös kehittää aktiivisesti jäsentensä ammattiosaamista kurssien ja koulutuksen kautta.

Viimeksi päivitetty: February 19th, 2015

Osallistavaa ammattitaitoa Oulussa!